Introduktionsutbildning, Handledarutbildning i Stockholm


Handledarutbildning.se är skapad för att ge dig information om just handledarutbildning, även kallat introduktionsutbildning. Här hittar du våra seriösa utbildare i Stockholm. Vi vill vara en mötesplats där handledare, elever och utbildare kan söka information och träffas samt boka utbildningar.

Introduktionsutbildning för privat övningskörning som det egentligen heter är initierat av Vägverket och alla som vill bedriva handledarutbildning måste ansöka om tillstånd. För att få tillstånd att utbilda får inte utbildaren vara försatt i konkurs och ska lämna in en undervisningsplan till Vägverket för godkännande där det ska framgå vilka läromedel, längd på lektionen och kompetensen på lärarna.

Ändrade regler vid privat övningskörning


Jan 2011: Teoretiska moment om miljö och sparsam körning ska ingå.
Sep 2010: Kravet på att introduktionsutbildning vid privat övningskörning måste genomföras av eleven och handledaren samtidigt slopades. Elev och handledare kan gå utbildningen var för sig.

De 3 skolor anslutna till handledarutbildning.se är:


Fogels Trafikskola - godkänd som utbildare av Vägverket 2006.02.03
info@fogelstrafikskola.se
Rehnsgatan 19, T-RÅDMANSGATAN
Telefon 673 12 00 / 673 12 01

Odenplans Trafikskola - godkänd som utbildare av Vägverket 2006.02.06
odenplans.trafikskola@swipnet.se
Karlbergsvägen 18, T-ODENPLAN
Telefon 313 313 / 34 22 70

Rembjers Trafikskola - godkänd som utbildare av Vägverket 2006.02.06
rembjers.trafikskola@swipnet.se
Centralvägen 17, T-SOLNA CENTRUM
Telefon 83 28 55 / 82 86 71


Nästa kurs: